Contact US

ที่ตั้งบริษัท

บริษัท ไทยซังชินนิวแมททีเรียล จำกัด
97 หมู่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง ประเทศไทย 21120

Company Address :

Thai Sung Shin New Material Co,.Ltd.
97 Moo 5 NongBua, Bankhai , Rayong , Thailand  21120

Marketing Department :

Telephone     : (038) 961-850-3 Ext. 762
Mobile Phone : +66 061-401-8774  ( Marketing Dept.)
Fax : (038) 961854 

E-Mail : tss.mkt@remove-this.pan-group.com
            marketing.pan@thaisungshin.com

    

Send Mail to Marketing Department.

Contact

Contact